Post Details

Update informatie ten behoeve van ondernemers d.d. 18‑03‑2020

Onderstaande informatie geldt als richtlijn voor onze klanten. De informatie verandert regelmatig. Uiteraard proberen wij dit zoveel mogelijk up-to-date te houden.

Belastingaangifte en betalingsuitstel

Iedereen is tot nu toe gewoon verplicht aangifte te doen voor loonheffing, omzetbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting etc.
Na de aanslag kan uitstel van betaling aangevraagd worden bij de belastingdienst.
Dit kan ook voor betalingsregelingen!
U kan zelf betalingsuitstel aanvragen of door ons uit laten voeren.
Er dient tevens een verklaring van een derde deskundige binnen 4 weken, nadat uitstel is aangevraagd, te worden ingediend. Een derde deskundige is Grauwmans Adviesburo.

Werktijdverkorting aanvragen personeel

Via het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen werkgevers die te maken hebben met omzetverlies dit compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Het NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen.

https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/noodfonds-overbrugging-werkgelegenheid-now.aspx

Aanvulling extra ondersteuning zzp’ers

Door de maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het Corona-virus te beteugelen derven veel  zelfstandige ondernemers, waaronder zzp-ers, noodgedwongen inkomsten. Net als bij grote ondernemingen wil het kabinet deze zelfstandige ondernemers ondersteunen, zodat zij daarna hun bedrijf kunnen voortzetten. Het kabinet komt daarom met een tijdelijke voorziening voor drie maanden die zo snel mogelijk ingaat. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/extra-tijdelijke-ondersteuning-voor-zzp-ers

Bronnen: rijksoverheid.nl  uwv.nl en belastingdienst.nl