Particulieren

Ook als particulier bent u welkom bij Grauwmans Adviesburo

Een belastingaangifte doen, is tegenwoordig niet meer zo ingewikkeld als vroeger. Toch gebeuren er wel eens dingen in uw leven waarbij u niet goed weet of en hoe u ze bij de belastingdienst moet melden. Soms heeft u meer recht op teruggave dan u denkt, door bepaalde kosten die u maakt. De belastingdienst vult alleen de zaken in, die bij hen bekend zijn.
Wij helpen u graag met het invullen van uw belastingaangifte en andere fiscale werkzaamheden:

 • De aangifte inkomstenbelasting;
 • De voorlopige teruggave;
 • De aangiften schenking– en successierechten;
 • Correspondentie met de Belastingdienst.

Soms heeft u meer recht op teruggave dan u denkt.

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2021

Persoonlijke gegevens

 • Uw burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum en die van uw partner en kinderen
 • Uw rekeningnummer

Inkomsten

 • Uw jaaropgaven over 2021
  En als u die niet hebt: uw salarisstroken
 • Ontvangen partneralimentatie
 • Eventuele uitkeringen of pensioenen
 • Uitgekeerde lijfrentes

Bankrekeningen

 • Het jaaroverzicht 2021 van uw betaalrekening
 • Het jaaroverzicht 2021 van uw spaarrekening en dat van uw kinderen
 • Het jaaroverzicht 2021 van uw beleggingen

Wonen

 • De WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2020.
  Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gehad.
 • De jaaropgaaf van uw hypotheek
 • Bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening

Aftrekposten

U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan:

 • Giften
 • Zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen
  Betaalde partneralimentatie
 • Als u geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten

Overig

 • Gegevens van leningen en andere schulden
 • Gegevens van betaalde lijfrentepremies
 • Een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
 • Dividendgegevens

Alleen als u deze hebt gehad:

 • De voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2021
 • De voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2021
 • VIA/SBA  Machtigingscode

Veel organisaties sturen alleen nog digitaal post. Zo staat er al veel digitale post van de overheid in uw Berichtenbox. Uw voorlopige aanslag 2021 bijvoorbeeld.

Uw aangifte dient uiterlijk 1 mei 2022 ingediend te zijn bij de Belastingdienst.

Lukt het u niet om op tijd aangifte voor 2021 te doen? Dan kan Cyferz uitstel voor u aanvragen.

Contact