Wij nemen de gezondheid van onze medewerkers en klanten zeer serieus en volgen daarom het advies van het RIVM op om persoonlijk contact zoveel mogelijk te vermijden.
Wij verzoeken u om de gegevens voor uw aangifte Inkomstenbelasting 2019 zoveel mogelijk digitaal bij ons aan te leveren via administratie@grauwmansadviesburo.nl, per post of bij ons in de brievenbus te doen.
Bent u niet in de gelegenheid dit zelf te doen, dan kunnen wij in overleg ook de papieren bij u thuis ophalen.

Neem dan contact op via 0161 – 432358 of info@grauwmansadviesburo.nl

Heeft u vragen of wilt u advies dan zullen wij u zoveel mogelijk telefonisch te woord staan.
Daarnaast vragen wij u vriendelijk om niet zonder afspraak naar ons kantoor te komen. Wij proberen bezoek zoveel mogelijk gespreid te ontvangen.

We hopen dat u en uw naasten deze periode in goede gezondheid zullen doorkomen!

Particulieren

Ook als particulier bent u welkom bij Grauwmans Adviesburo

Een belastingaangifte doen, is tegenwoordig niet meer zo ingewikkeld als vroeger. Toch gebeuren er wel eens dingen in uw leven waarbij u niet goed weet of en hoe u ze bij de belastingdienst moet melden. Soms heeft u meer recht op teruggave dan u denkt, door bepaalde kosten die u maakt. De belastingdienst vult alleen de zaken in, die bij hen bekend zijn.
Wij helpen u graag met het invullen van uw belastingaangifte en andere fiscale werkzaamheden:

 • De aangifte inkomstenbelasting;
 • De voorlopige teruggave;
 • De aangiften schenking– en successierechten;
 • Correspondentie met de Belastingdienst.

Soms heeft u meer recht op teruggave dan u denkt.

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2019

Persoonlijke gegevens

 • Uw burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum en die van uw partner en kinderen
 • Uw rekeningnummer

Inkomsten

 • Uw jaaropgaven over 2019
  En als u die niet hebt: uw salarisstroken
 • Ontvangen partneralimentatie
 • Eventuele uitkeringen of pensioenen
 • Uitgekeerde lijfrentes

Bankrekeningen

 • Het jaaroverzicht 2019 van uw betaalrekening
 • Het jaaroverzicht 2019 van uw spaarrekening en dat van uw kinderen
 • Het jaaroverzicht 2019 van uw beleggingen

Wonen

 • De WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2018.
  Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gehad.
 • De jaaropgaaf van uw hypotheek
 • Bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening

Aftrekposten

U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan:

 • Giften
 • Zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen
  Betaalde partneralimentatie
 • Als u geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten

Overig

 • Gegevens van leningen en andere schulden
 • Gegevens van betaalde lijfrentepremies
 • Een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
 • Dividendgegevens

Alleen als u deze hebt gehad:

 • De voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2019
 • De voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2019

Veel organisaties sturen alleen nog digitaal post. Zo staat er al veel digitale post van de overheid in uw Berichtenbox. Uw voorlopige aanslag 2019 bijvoorbeeld.

Lukt het u niet om op tijd aangifte voor 2019 te doen? Dan kan Grauwmans Adviesburo uitstel voor u aanvragen.

Uw aangifte dient uiterlijk 1 mei 2020 ingediend te zijn bij de Belastingdienst.

Contact