Wij nemen de gezondheid van onze medewerkers en klanten zeer serieus en volgen daarom het advies van het RIVM op om persoonlijk contact zoveel mogelijk te vermijden.
Wij verzoeken u om de gegevens voor uw aangifte Inkomstenbelasting 2020 zoveel mogelijk digitaal bij ons aan te leveren via administratie@grauwmansadviesburo.nl, per post of bij ons in de brievenbus te doen.
Bent u niet in de gelegenheid dit zelf te doen, dan kunnen wij in overleg ook de papieren bij u thuis ophalen.

Neem dan contact op via 0161 – 432358 of info@grauwmansadviesburo.nl

Heeft u vragen of wilt u advies dan zullen wij u zoveel mogelijk telefonisch te woord staan.
Daarnaast vragen wij u vriendelijk om niet zonder afspraak naar ons kantoor te komen. Wij proberen bezoek zoveel mogelijk gespreid te ontvangen.

We hopen dat u en uw naasten deze periode in goede gezondheid zullen doorkomen!

Particulieren

Ook als particulier bent u welkom bij Grauwmans Adviesburo

Een belastingaangifte doen, is tegenwoordig niet meer zo ingewikkeld als vroeger. Toch gebeuren er wel eens dingen in uw leven waarbij u niet goed weet of en hoe u ze bij de belastingdienst moet melden. Soms heeft u meer recht op teruggave dan u denkt, door bepaalde kosten die u maakt. De belastingdienst vult alleen de zaken in, die bij hen bekend zijn.
Wij helpen u graag met het invullen van uw belastingaangifte en andere fiscale werkzaamheden:

 • De aangifte inkomstenbelasting;
 • De voorlopige teruggave;
 • De aangiften schenking– en successierechten;
 • Correspondentie met de Belastingdienst.

Soms heeft u meer recht op teruggave dan u denkt.

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2020

Persoonlijke gegevens

 • Uw burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum en die van uw partner en kinderen
 • Uw rekeningnummer

Inkomsten

 • Uw jaaropgaven over 2020
  En als u die niet hebt: uw salarisstroken
 • Ontvangen partneralimentatie
 • Eventuele uitkeringen of pensioenen
 • Uitgekeerde lijfrentes

Bankrekeningen

 • Het jaaroverzicht 2020 van uw betaalrekening
 • Het jaaroverzicht 2020 van uw spaarrekening en dat van uw kinderen
 • Het jaaroverzicht 2020 van uw beleggingen

Wonen

 • De WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2019.
  Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gehad.
 • De jaaropgaaf van uw hypotheek
 • Bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening

Aftrekposten

U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan:

 • Giften
 • Zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen
  Betaalde partneralimentatie
 • Als u geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten

Overig

 • Gegevens van leningen en andere schulden
 • Gegevens van betaalde lijfrentepremies
 • Een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
 • Dividendgegevens

Alleen als u deze hebt gehad:

 • De voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2020
 • De voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2020
 • VIA/SBA  Machtigingscode

Veel organisaties sturen alleen nog digitaal post. Zo staat er al veel digitale post van de overheid in uw Berichtenbox. Uw voorlopige aanslag 2020 bijvoorbeeld.

Lukt het u niet om op tijd aangifte voor 2020 te doen? Dan kan Grauwmans Adviesburo uitstel voor u aanvragen.

Uw aangifte dient uiterlijk 8 mei 2021 ingediend te zijn bij de Belastingdienst.

Contact