Post Details

Financiële gevolgen vanwege het Coronavirus

Geachte relatie,

Wij kunnen ons voorstellen dat u zorgen en vragen heeft wat betreft de financiële gevolgen voor uw bedrijf vanwege het Coronavirus (COVID-19).

Onderstaand treft u informatie aan over uitstel van betaling, werktijdverkorting en Bijzondere bijstand voor zelfstandigen.

Heeft u vragen of wilt u advies of hulp? Neem dan contact via 0161 – 432358 of info@grauwmansadviesburo.nl

Indien er aanvullende informatie vanuit de overheid komt, brengen wij u hiervan uiteraard op de hoogte.

Betalingsproblemen door coronavirus? Uitstel van betaling mogelijk voor ondernemers inclusief zzp’ers.

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst maatregelen. Bent u ondernemer of zzp’er en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kunt u uw te betalen voorlopige aanslag aanpassen.

Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het Coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen.

Als uw administratie kantoor mag Grauwmans Adviesburo dit voor u aanvragen.

Verlaging van uw voorlopige aanslag

Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van Corona en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunnen wij uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt.

De Belastingdienst vraagt een verklaring vanuit een deskundige derde, in uw geval uw administratiekantoor, waaruit blijkt dat:

  • Er sprake is van bestaande betalingsproblemen en bijvoorbeeld geen nog te verwachten betalingsproblemen.
  • Uw betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus.
  • Uw onderneming levensvatbaar is.

Indien van toepassing verzorgen wij die verklaring graag voor u.