Post Details

De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zal vanaf 1 januari 2020 in werking treden.

De belangrijkste wijziging kort voor u opgesomd;

  • Vanaf 1 januari 2020 betaalt een werkgever een lage WW premie indien een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is afgesloten . In situaties van een ander soortige arbeidsovereenkomst zal de werkgever een hogere WW-premie betalen (5% hoger dan de lage WW premie). Deze hogere premie geldt ook voor een nul uren overeenkomst of min/max overeenkomst voor onbepaalde tijd;
  • Vanaf 1 januari 2020 dient de werkgever een oproepkracht die langer dan 12 maanden in dienst is een aanbod doen voor een vast aantal uren per week. Het vast aantal uren per week, moeten worden gebaseerd op de gemiddelde omvang  aan uren over de voorgaande 12 maanden;
  • Een oproepkracht moet vanaf 1 januari minimaal 4 dagen vooraf schriftelijk/elektronisch worden opgeroepen. Het kan mondeling, maar u zult het altijd schriftelijk moeten bevestigen;
  • Vanaf 1 januari 2020 kan de duur van het totaal aan arbeidsovereenkomsten dat wordt afgesloten, verruimd worden van 24 maanden naar 36 maanden. Het maximaal aantal te sluiten contracten blijft hetzelfde (3 contracten);
  • De payroll werknemers moet vanaf 1 januari 2020 dezelfde arbeidsvoorwaarden ontvangen als medewerkers van de opdrachtgever waar zij te werk zijn gesteld;
  • Er wordt vanaf 1 januari 2020 vanaf dag één een transitievergoeding opgebouwd die de werkgever bij beëindiging van het dienstverband moet betalen, wanneer de arbeidsovereenkomst niet wordt voortgezet op initiatief van de werkgever.

Wilt u meer informatie over de nieuwe wet Arbeidsmarkt in Balans? Neem dan contact met ons op via 0161 – 432358 of laat hieronder een bericht achter.