Categorie: Nieuws

In de Staatscourant verscheen op 25 juni het bericht dat de datum waarop de aanvraag tot vaststelling van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het vierde kwartaal van 2020 is verlengd tot 1 september 2021. Dat betekent dat de aanvraag […]

Het Belastingplan 2021 is bekend. Wat gaat er allemaal veranderen? U leest het hier. Scholingskosten Om mensen die in deze crisis hun baan verliezen zo makkelijk mogelijk om te scholen betalen werkgevers voortaan geen loonheffing meer voor scholingskosten gemaakt ná […]

Criminelen sturen weer massaal phishing mails, sms-berichten en WhatsApp-berichten. Laat u niet misleiden! De afzender lijkt de Belastingdienst, maar is dat niet. Wilt u controleren of u een bericht van de Belastingdienst hebt gekregen? Log in op de portalen, zoals […]

Tegemoetkoming vaste lasten MKB MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. […]

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in […]

Indien een werkgever verwacht minimaal 20% omzetverlies te hebben als gevolg van het coronavirus. Dan kan de werkgever voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Afhankelijk van de hoogte van het omzetverlies bedraagt de tegemoetkoming […]

Bijstand voor zelfstandigen U woont in Breda, bent ondernemer of ZZP-er en heeft tijdelijk extra geld nodig om uw bedrijf te runnen of uw gezin te onderhouden. Misschien kan de gemeente u helpen met bijstand of krediet. Onderzoeken of u […]

Onderstaande informatie geldt als richtlijn voor onze klanten. De informatie verandert regelmatig. Uiteraard proberen wij dit zoveel mogelijk up-to-date te houden. Belastingaangifte en betalingsuitstel Iedereen is tot nu toe gewoon verplicht aangifte te doen voor loonheffing, omzetbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting etc. […]

Geachte relatie, Wij kunnen ons voorstellen dat u zorgen en vragen heeft wat betreft de financiële gevolgen voor uw bedrijf vanwege het Coronavirus (COVID-19). Onderstaand treft u informatie aan over uitstel van betaling, werktijdverkorting en Bijzondere bijstand voor zelfstandigen. Heeft […]

De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zal vanaf 1 januari 2020 in werking treden. De belangrijkste wijziging kort voor u opgesomd; Vanaf 1 januari 2020 betaalt een werkgever een lage WW premie indien een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd […]

Kerkstraat 45a
4854 CD Bavel
t. 0161 432358
info@grauwmansadviesburo.nl

PRIVACY STATEMENT